Revitalizace centrální části obce Pěnčín

-
 

Pěnčín Revitalizace centrální části obce Pěnčín zvýšila dopravní dostupnost centra, bezpečnost obyvatel při používání veřejné hromadné dopravy a také zlepšila nabídku volnočasových aktivit. Jak? Zřídily se nové autobusové zastávky, v jejichž okolí vzniklo dětské hřiště. U zastávky se také umístil radarový ukazatel k měření rychlosti projíždějících vozidel. Zlepšení centra ocení nejen místí obyvatelé, ale i návštěvníci mikroregionu Železnobrodsko.  

Příjemce Obec Pěnčín
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00238
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 30. červen 2008 až 15. září 2008
Místo realizace Pěnčín
Celkové způsobilé výdaje 2 232 721,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 065 266,59 Kč
Z toho dotace EU 1 897 812,54 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět