Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli

-
 

Celková revitalizace litomyšlského muzea probíhala od léta 2012 podle projektu předního českého architekta Josefa Pleskota. K nejvýznamnějším změnám patří dvě přístavby k původní barokní budově. První z nich je suterénní objekt směrem do Jiráskovy ulice, který se zvnějšku projevuje velmi nenápadně, uvnitř ovšem skrývá zcela unikátní pozůstatky archeologicky odkryté cesty, hradby, brány a měšťanských domů ze 14.–17. století. Druhou přístavbou je originálně řešený vstupní objekt na boku muzea. Díky těmto přístavbám a přemístění většiny odborných pracovišť muzea do nedalekého zámeckého pivovaru se prostory přístupné návštěvníkům více než zdvojnásobily. Muzeum tak získalo dostatečné zázemí pro různé výstavní i nevýstavní prezentační a vzdělávací aktivity.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/15.00844
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 15
Doba realizace 1. říjen 2012 až 30. červen 2015
Místo realizace Litomyšl
Celkové způsobilé výdaje 54 633 565,47 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 50 536 047,76 Kč
Z toho dotace EU 46 438 530,37 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Regionální muzeum v Litomyšli získalo hlavní cenu Gloria Musaealis z rok 2014.

Zpět