Revitalizace historického centra města Letohrad - 1. etapa Obnova č.p. 10 v památkové zóně

-
 

Revitalizací historické budovy č.p.10 bývalého zájezdního hostince, tzv. Panského domu, na Václavském náměstí v Letohradu vznikl reprezentativní bezbariérový prostor vhodný pro sídlo městského úřadu, který doposud sídlil v provizorních a nevyhovujících prostorech. Rekonstruovaná památka slouží také jako městský archiv.  

Příjemce Město Letohrad
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00480
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. říjen 2009 až 30. září 2010
Místo realizace Letohrad
Celkové způsobilé výdaje 53 066 123,43 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 49 086 164,12 Kč
Z toho dotace EU 45 106 204,86 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět