Revitalizace hotelu Kraskov

-
 

Bývalé rekreační středisko Českých drah v blízkosti Sečské přehrady prošlo rekonstrukcí, jejímž cílem bylo vylepšení ubytovacích i stravovacích kapacit a nabídka sportovně relaxačních aktivit.  

Příjemce Hotel Kraskov s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00813
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. březen 2011 až 30. listopad 2013
Místo realizace Kraskov
Celkové způsobilé výdaje 62 345 669,67 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 30 586 865,26 Kč
Z toho dotace EU 25 998 835,47 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět