Revitalizace hradu Svojanov pro zvýšení cestovního ruchu v regionu

-
 

Během obnovy jednoho z nejvýznamnějších památkově chráněných objektů Pardubického kraje byly rozšířeny a zatraktivněny stávající prohlídkové trasy (tj. revitalizace Domu zbrojnošů a Hradního paláce, včetně nových exponátů), dále vybudovány nové venkovní prohlídkové trasy (cesta kolem hradeb), dotace z EU byla využita také na marketingové aktivity.  

Příjemce Město Polička
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.01008
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 15. leden 2010 až 31. srpen 2013
Místo realizace Svojanov
Celkové způsobilé výdaje 24 814 311,08 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 581 023,00 Kč
Z toho dotace EU 20 750 129,24 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět