Revitalizace hřiště v Kateřinkách

-
 

V ulici U Hřiště v Kateřinkách v Liberci byla díky dotaci vytvořena travnatá rekreační louka, víceúčelové sportovní hřiště s umělou trávou, přístřešek pro sportovní nářadí a úkryt návštěvníků při nepřízni počasí. Návštěvníkům je k dispozici i malé ohniště a pro děti prolézačka. Na severní straně je svah zpevněn opěrnými zídkami s prkenným krytem, které tak zároveň slouží jako lavičky. Hřiště je oploceno (do 1,2 m pletivem, do 6 m textilními sítěmi), na kratších stranách hřiště je pletivo nahrazeno dřevěnými fošnami.  

Příjemce Pionýrská skupina Františkov
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01205
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 15. září 2012 až 30. červen 2013
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 7 263 613,93 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 174 071,84 Kč
Z toho dotace EU 6 174 071,84 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět