Revitalizace kulturně sportovního Areálu zdraví Dolní Čermná

-
 

Zastřešené pódium slouží folklornímu festivalu V rámci regenerace kulturní zóny bylo vybudováno stabilní pódium pro pořádání kulturních a společenských akcí (především Čermenských slavností), včetně hygienického a technického zázemí. Ve sportovní zóně proběhla rekonstrukce nefunkčních antukových kurtů na multifunkční sportovní plochu s umělým povrchem a bylo také zhotoveno hřiště pro plážový volejbal, včetně hygienického a technického zázemí.  

Příjemce OBEC DOLNÍ ČERMNÁ
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00187
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. květen 2009 až 31. říjen 2009
Místo realizace Dolní Čermná
Celkové způsobilé výdaje 13 365 495,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 363 082,29 Kč
Z toho dotace EU 11 360 670,22 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět