Revitalizace nevyužitého objektu pro rozvoj a inovaci podnikatelských aktivit spol. HS Flaming s.r.o

-
 

Společnost HS Flamingo s.r.o. obnovila starý objekt v Broumově, který slouží jako vzorková a diskontní prodejna, skladové a administrativní prostory.  

Příjemce HS Flamingo s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00739
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Kolo výzvy 12
Doba realizace 1. prosinec 2010 až 30. duben 2013
Místo realizace Broumov
Celkové způsobilé výdaje 15 973 279,39 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 583 967,18 Kč
Z toho dotace EU 8 146 372,10 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět