Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku

-
 

Nová podoba Palackého náměstí v Jevíčku Palackého náměstí v centru města dosud nebylo bezbariérově přístupné, infrastruktura byla zastaralá, chyběl dostatek parkovacích ploch, napojení na příjezdové komunikace v rozích náměstí bylo úzké, nedostatečnou kapacitou trpěla také budova městského úřadu. Uskutečněná revitalizace Palackého náměstí, zadních traktů za městským úřadem a přístavba nového objektu k budově úřadu zmíněné nedostatky odstranila.  

Příjemce Město Jevíčko
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00717
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 4. leden 2010 až 31. říjen 2011
Místo realizace Jevíčko
Celkové způsobilé výdaje 29 078 228,10 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 19 183 033,29 Kč
Z toho dotace EU 17 627 652,21 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět