Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko a navazujících ploch

-
 

Cílem projektu bylo zatraktivnění památkové rezervace Betlém a zlepšení služeb a zázemí pro návštěvníky. Historické objekty byly rekonstruovány, rozšířila se expozice, vysadila se nová zeleň v předzahrádkách objektů, aby co nejvíce odpovídaly lidové architektuře z přelomu 19. a 20. století.  

Příjemce Město Hlinsko
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00906
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. září 2010 až 20. červenec 2012
Místo realizace Hlinsko
Celkové způsobilé výdaje 31 336 680,30 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 28 986 429,27 Kč
Z toho dotace EU 26 636 178,25 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Slavnostní otevření Betléma se uskutečnilo 24. srpna 2012. Více informací zde.

Zpět