Revitalizace parku a dětských hřišť k volnočasovému využití

-
 

Slavnostní otevření V Doksech si děti hrají na nových hřištích (Sídliště centrální, Sídliště malá hřiště, ulice Boženy Němcové, Kuřivodská a Tyršovy sady). U mateřské školy Pražská pak vzniklo dopravní hřiště, na němž se děti mohou seznámit s běžnými dopravními situacemi a značkami. Hřiště tvoří dva kruhy, dvě křižovatky tvaru T a jeden kruhový objezd, hlavní silnice, přechody pro chodce i parkoviště. Poslední část projektu se zaměřila na revitalizaci parku Lipové náměstí. Park má nejen nové technické prvky (vybudování cest uvnitř parkové plochy, zavlažovací systém a osvětlení), ale také hřiště na pentanque, stolky se šachovnicí i hracím polem hry „člověče, nezlob se“.  

Příjemce Město Doksy
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00222
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. únor 2009 až 15. červen 2009
Místo realizace Doksy
Celkové způsobilé výdaje 9 067 216,21 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 387 174,99 Kč
Z toho dotace EU 7 707 133,74 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

http://mesto-doksy.cz/projekty-a-planovani/projekty-spolufinancovani-z-fondu-evropske-unie/2008/revitalizace-parku-a-detskych-hrist-k-volnocasovemu-vyuziti/

Zpět