Revitalizace parku Na Špici

-
 

Během osmiměsíční revitalizace se zpustlý park Na Špici na soutoku Labe a Chrudimky proměnil v příjemné místo pro trávení volného času. Byly zde rekonstruovány parkové cesty a zpevněné plochy, přibyla sportoviště, dětská hřiště, vzdělávací pavilon, veřejné osvětlení, sociální zázemí, je zde i půjčovna sportovního nářadí, klubovna s kuchyňkou, kde mohou rodiče ohřát jídlo pro své děti, nebo třeba i krytá terasa pro pozorování ptáků hnízdících v rákosí. Samozřejmou součástí projektu byly také sadové úpravy. „Projekt je nastaven tak, aby byl přírodní charakter parku zachován. Podstatou je zachovat maximum zelených ploch i hnízdiště ptactva a celkově k tomuto prostoru přistupovat maximálně šetrně,“ uvedl při zahájení prací tehdejší náměstek pardubické primátorky František Brendl. Jedním z klíčových prvků projektu je nová lávka, která propojuje odpočinkovou lokalitu se zámkem a Tyršovými sady a usnadňuje tak přístup do parku.   

Příjemce Statutární město Pardubice
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01273
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. březen 2014 až 30. září 2015
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 26 422 999,95 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 459 549,55 Kč
Z toho dotace EU 22 459 549,55 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Pokud bude v ROP Severovýchod dostatek finančních prostředků, může projekt získat dotaci ve výši až 33 425 837 Kč.

O postupu prací psal server iDNES 29. 7. 2014.

Projekt se stal vítězem ankety Hvězdy Severovýchodu.

Park je hotový, píše iDNES 4. 12. 2014.

Zpět