Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity

-
 

Předmětem projektu byla revitalizace a vybavení sportovního hřiště, kamenné tvrze, revitalizace a zastřešení jeviště a hlediště, úprava terénu a stavba nových opěrných zdí, revitalizace chodníků a vybavení ostatních ploch, rekonstrukce a úprava inženýrských sítí.   

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01247
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 15. říjen 2013 až 15. srpen 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 4 134 027,78 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 513 777,15 Kč
Z toho dotace EU 3 513 777,15 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět