Revitalizace Tyršových sadů

-
 

Cílem projektu byla obnova zanedbaného městského parku a vytvoření klidové zóny prostřednictvím komplexní regenerace a revitalizace. Byly obnoveny parkové cesty a mobiliáře, vybudována dětská hřiště a dětské prvky, veřejné osvětlení a revitalizována zeleně.  

Příjemce Statutární město Pardubice
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01252
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. září 2014 až 30. září 2015
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 86 435 047,94 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 73 469 790,74 Kč
Z toho dotace EU 73 469 790,74 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět