Revitalizace území Bendlova - Fibichova

-
 

Lespark ve Starém městě v Liberci slouží po celkové revitalizaci obyvatelům Liberce k pohodovému trávení volného času. Především došlo k terénním úpravám, k osázení ploch novou zelení, nainstalování herních i sportovních prvků a vytvoření malého amfiteátru.  

Příjemce Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01263
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. leden 2014 až 31. srpen 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 6 780 629,73 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 763 535,26 Kč
Z toho dotace EU 5 763 535,26 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět