Revitalizace veřejných prostranství města Janské Lázně

-
 

Nebyl to žádný obr projekt, zato patřil k těm nejpotřebnějším. Doprava v Jánských Lázních, středisku, které je vyhledávané turisty v létě i v zimě, byla už neúnosná. Ne snad kvůli její frekvenci, ale spíše kvůli riziku kolizí s chodci. Ve městě na mnoha místech chyběly chodníky, které by pěší před možným střetem s auty ochránily. Město tak nezaváhalo a rozhodlo se požádat o dotaci z ROP Severovýchod. Se svým projektem uspělo a mohlo se pustit do výstavby. Nakonec kromě chodníků vzniklo také nové osvětlení, odvodnění komunikací a především také velké parkoviště. Průchod městem se tak stal mnohem bezpečnější a přehlednější nejen pro chodce, ale i pro samotné řidiče.  

Příjemce Město Janské Lázně
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00682
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. září 2009 až 31. prosinec 2009
Místo realizace Jánské Lázně
Celkové způsobilé výdaje 3 317 429,05 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 068 621,79 Kč
Z toho dotace EU 2 819 814,61 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět