Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina

-
 

ZŠ Aloisina Výšina - současný stav hřiště Oba sportovní areály u libereckých základních škol, které postupně dosluhovaly, se změnily k nepoznání. Stará betonová plocha s místy prorůstající trávou zmizela a nahradil ji atletický ovál s umělých povrchem spolu s dalšími hřišti pro volejbal, basketbal anebo plážový volejbal. Nechybí ani sektor pro vrh koulí nebo pro skok do dálky. „ Děti jsou nadšené, nejen naše školní. Odpoledne stojí před brankou ve frontě a čekají, kdy už je správce pustí dovnitř,“ řekla Jarmila Hegrová, ředitelka ZŠ Švermova. U obou škol také vzniklo dětské hřiště s pískovištěm či průlezkami. To ocení nejen menší děti z družiny, ale také maminky s dětmi z okolí. Sportovní areály jsou přístupné i široké veřejnosti.  

Příjemce STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01174
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. říjen 2013 až 15. červenec 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 17 767 865,83 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 15 102 685,95 Kč
Z toho dotace EU 15 102 685,95 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět