Revitalizace volnočasových hřišť v Chocni

-
 

Nový skate park v zámeckém parku Díky modernizaci, výstavbě a doplnění čtyř dětských a sedmi sportovních hřišť v několika lokalitách města byly vytvořeny kvalitní podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity. Vyřešila se dlouho zanedbávaná oblast, na kterou nebylo dostatek finančních prostředků a několik hřišť již muselo být díky nevyhovujícímu technickému a hygienickému stavu dokonce odstraněno.  

Příjemce Město Choceň
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00492
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. září 2009 až 2. červenec 2011
Místo realizace Choceň
Celkové způsobilé výdaje 19 247 148,49 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 13 665 475,25 Kč
Z toho dotace EU 12 557 463,74 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět