Robotizované pracoviště 3D, SPŠ kamenická a sochařská, Hořice

-
 

Počítačovou sestavu s 3D scannerem, tak zvaným FreeForm modelingem a také s robotickým ramenem využívají studenti uměleckých i technických oborů Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích už od školního roku 2012/2013. Škola se tak díky realizaci projektu s pomocí evropských peněz, stala tou nejmodernější vzdělávací institucí v sochařství a restaurátorství nejen v republice, ale v Evropě. Jak vlastně celá sestava pracuje? Například restaurátor nascannuje torzo sochy. V počítači ho domodeluje a robotické rameno chybějící část vyrobí in natura. Sochaři zase modelují hliněnou sochu. Tento model oscannují, doladí ji ve FreeForm modelingu, robot ji opracuje v dané velikosti a sochař dokončí detailní práce. Studenti tak už rovnou při škole využívají nejmodernější technologie, s nimiž se pak potkají v praxi.    

Příjemce Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01115
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 15. prosinec 2011 až 31. srpen 2012
Místo realizace Hořice
Celkové způsobilé výdaje 10 167 813,80 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 642 641,73 Kč
Z toho dotace EU 8 642 641,73 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět