Rozšíření Domova sv. Josefa v Žirči

-
 

Je jediným zařízením svého druhu v České republice. Útočiště, zázemí, péči a porozumění tady najdou lidé, kteří trpí zákeřnou a nevyléčitelnou nemocí, jíž roztroušená skleróza je. Řeč je o Domově svatého Josefa v Žirči nedaleko Dvora Králové nad Labem. Díky bezmála 81 milionům korun z ROP Severovýchod tady mohli zrekonstruovat dva objekty a zvýšit tak kapacitu domova o 100 procent. Kdysi to byl pivovar a naproti němu stojící fara. Dnes je to objekt svatého Damiána s 15 novými lůžky pro lidi, kteří onemocněli roztroušenou sklerózou a potřebují 24hodinovou péči, již trvalý pobyt nabízí, a dalších 29 lůžek v objektu svaté Kláry sloužícím pro odlehčovací pobyty. Původní kapacita Domova svatého Josefa tak vzrostla ze 44 lůžek na 88. „Navíc v objektu svatého Damiána, kdysi pivovaru, vzniklo moderní zázemí pro vodoléčbu a další rehabilitaci a terapeutické techniky, jež jsou pro léčbu této nemoci zásadní,“ doplnil Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity v Červeném Kostelci, pod níž zařízení spadá. Během náročné rekonstrukce, která začala na podzim 2014 a trvala 13 měsíců, došlo ke kompletní obměně, při níž však byly zachovány i cenné historické prvky obou budov. Barokní klenby, původní pískovcová dlažba, trámoví či vikýře. To jsou jen některé z nich. Vše se snoubilo s moderními prvky a technologiemi, které jsou v péči o tyto klienty nezbytností. Pokoje tak nabízejí nejen speciální polohovací postele, ale jsou vybaveny také transportním systémem, jež usnadňuje pohyb nemocných z postele na vozík a mnoho dalších věcí.  

Příjemce Oblastní charita Červený Kostelec
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01354
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 1. červenec 2014 až 30. září 2015
Místo realizace Červený Kostelec
Celkové způsobilé výdaje 80 560 941,08 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 80 560 941,08 Kč
Z toho dotace EU 80 560 941,08 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět