Rozšíření kapacity penzionu BEST

-
 

Zástupkyně společnosti PENZION BEST s.r.o. přebírá dekret na čerpání dotace z ROP SV Penzion BEST disponuje 40 lůžky, společneskou místností pro 45 hostů, novou kuchyní a sociálním zařízením, úprav se dočkala také recepce a technické a provozní zázemí.  

Příjemce PENZION BEST s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.01014
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 22. listopad 2010 až 14. září 2012
Místo realizace Moravská Třebová
Celkové způsobilé výdaje 6 968 884,20 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 181 329,99 Kč
Z toho dotace EU 3 554 130,49 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět