Rozšíření průmyslové zóny v Poličce - 1. etapa

-
 

Rozšíření průmyslové zóny v Poličce V rámci 1. etapy projektu Rozšíření průmyslové zóny v Poličce byla zlepšena kvalita technické a silniční infrastruktury, která tvoří napojení na průmyslovou zónu prostřednictvím vybudování příjezdové komunikace do Poličky a základních inženýrských sítí. Podél této komunikace byla vybudována také cyklostezka s chodníkem. Projekt tak přispěl k vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání, vznik nových pracovních míst a snížení nezaměstnanosti ve městě Polička i v regionu. Zároveň umožní postupné přesunutí průmyslových aktivit na okraj města a eliminuje nutnost příjezdu vozidel od Svitav přes centrum města.   

Příjemce Město Polička
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00111
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. prosinec 2008 až 15. prosinec 2009
Místo realizace Polička
Celkové způsobilé výdaje 16 997 697,49 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 15 297 926,95 Kč
Z toho dotace EU 14 057 562,53 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět