Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč - Ráj

-
 

Provedená regenerace a revitalizace zanedbané místní části „V Ráji“, která se nachází uvnitř urbanizovaného území obce, začlenila tuto extrémně využívanou a současně zanedbanou lokalitu do aktivního života obce. Součástí úprav byla revitalizace toku Rajské strouhy, obnova vysoké zeleně, vytvoření nových travnatých ploch s rozvodem umělých závlah, vybudování stezek pro pěší a pro cyklisty, výstavba nové kolonády (piazzety) a rekonstrukce stávající sítě komunikací a autobusových zastávek s novostavbou místní obslužné komunikace v jihozápadní části lokality.  

Příjemce Město Lázně Bohdaneč
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00567
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 4. leden 2010 až 13. prosinec 2010
Místo realizace Lázně Bohdaneč
Celkové způsobilé výdaje 56 956 135,47 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 51 260 185,70 Kč
Z toho dotace EU 47 103 954,42 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Rajská strouha, pojmenovaná podle červeného zabarvení vody, obsahuje minerály z peloidů. Ochranným pásmem této slatiné a rašelinové zeminy, užívané při léčebných koupelích, strouha protéká.

Zpět