Rozvoj marketingu a P.R. cestovního ruchu města Harrachova

-
 

Na celoroční využití turistického potenciálu města Harrachova a jeho okolí upozorňují účinější propagační a marketingové aktivity zahrnující hlavně tiskoviny, reklamy v médiích, direct marketing nebo nové logo města.  

Příjemce Město Harrachov
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00850
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. březen 2011 až 31. březen 2012
Místo realizace Harrachov
Celkové způsobilé výdaje 113 684 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 105 157,70 Kč
Z toho dotace EU 96 631,40 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět