Rozvoj turistického regionu Českolipsko

-
 

Propagační tiskoviny „Vydali jsme propagační materiály (Letní turistické noviny, Image materiál Českolipska, Trhací mapa, Produktová nabídka, Sklářská cesta Českolipsem a Poutní cesta Českolipskem), přepracovali webové stránky,“ popisuje Jan Stejskal zastupující projekt, který si kladl za cíl podpořit cestovní ruch na Českolipsku. Dále se navázala spolupráce se subjekty cestovního ruchu v turistickém regionu a uskutečnilo se několik prezentací na veletrzích (Region tour Brno a Holiday World Praha.)  

Příjemce Sdružení Českolipsko
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00973
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. červen 2010 až 31. prosinec 2013
Místo realizace Česká Lípa
Celkové způsobilé výdaje 3 821 203,90 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 534 611,31 Kč
Z toho dotace EU 3 248 021,20 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět