S Máchou za Máchou po Máchově kraji

-
 

Noční výstup na Bezděz K jubilejnímu 200. výročí narození románového spisovatele Karla Hynka Máchy byl uskutečněn projekt zaměřený na zatraktivnění oblasti Máchova jezera pro tuzemské i zahraniční turisty s připomenutím obsahu autorových děl, ve kterých o této oblasti mnohé napsal. Hlavním cílem projektu bylo přiblížit "Máchovu" krajinu široké veřejnosti zábavnou formou.   

Příjemce Svazek obcí Máchův kraj
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00971
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 16. březen 2010 až 31. srpen 2011
Místo realizace Doksy (okres Česká Lípa)
Celkové způsobilé výdaje 969 455,10 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 896 745,89 Kč
Z toho dotace EU 824 036,76 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět