Semily - Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí - II. etapa)

-
 

Riegerovo náměstí v Semilech bylo 1. června 2011, po téměř dvouleté rekonstrukci, slavnostně otevřeno. Součástí projektu byla i rekonstrukce kina Jitřenka, které veřejnost využívá od loňského října. Riegerovo náměstí prošlo dvouetapovou rekonstrukcí. První zaměřená na výstavbu malé okružní křižovatky skončila před čtyřmi lety. Nyní se komplexně upravila zeleň a odpočinkové zóny. Vznikl tak nový shromažďovací prostor s dominantou tak zvaných španělských schodů. „Předláždilo se náměstí, nově jsme instalovali lavičky, stojany na kola, pítko, velké hodiny a vodotrysk,“ řekla manažerka projektu Jana Dvořáková.    

Příjemce Město Semily
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00533
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 3. srpen 2009 až 30. červen 2011
Místo realizace Semily
Celkové způsobilé výdaje 85 651 989,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 59 904 043,93 Kč
Z toho dotace EU 55 046 959,28 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Tento projekt je pilotním, tzn. ukázkovým v rámci projektu PAAK. Podrobnosti najdete zde: pilotní projekt

Zpět