Silnice II/270 Luhov - Postřelná

-
 

Po rekonstrukci Předkládaný projekt řešil rekonstrukci povrchu silnice II/270 mezi křižovatkou se silnicí III/27011 (směr Brniště) a II/278 (směr Stráž pod Ralskem) až před křižovatku se silnicí III/27012 (směr Valtínov). Jedná se o důležitý regionální tah ze směru od Zákup přes Mimoň , respektive od Mimoně na Liberec s napojením na síť TEN-T. Celý předmětný úsek silnice byl ve velmi špatném technickém stavu. Součástí stavby byla také rekonstrukce mostu ev. č. 270-011.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01075
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 19
Doba realizace 1. červenec 2011 až 31. říjen 2011
Místo realizace Luhov, Postřelná
Celkové způsobilé výdaje 35 927 643,30 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 33 233 069,83 Kč
Z toho dotace EU 30 538 496,60 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět