Silnice II/295 Rekonstrukce regul. zdi U Velvety

-
 

Regulační zeď byla poničena vlivem velkého množství dešťových srážek v lednu roku 2007. Tehdy došlo k porušení a částečnému podemletí stávající regulační opěrné zdi "U Velvety" podél silnice  II/295 mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. V několika úsecích došlo k vymílání zásypového materiálu pod a za zdí. V těchto místech mohlo dojít k destrukci v podkladech vozovky, včetně krajní zpevněné části vozovky. Projekt se zaměřil na rekonstrukci poničené regulační zdi, vybudování trubní propustky, rekonstrukci vozovky a nahrazení poničeného lanového zábradlí svodidly.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00018
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. září 2008 až 23. říjen 2009
Místo realizace Špindlerův Mlýn
Celkové způsobilé výdaje 42 523 035,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 39 333 805,98 Kč
Z toho dotace EU 36 144 578,48 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět