Silnice II/295 Vrchlabí reg. zeď OP-22

-
 

Projekt byl realizován v katastru Hořejší Vrchlabí. Rekonstrukce se týkala stávající regulační zdi při silnici druhé třídy vedoucí na Vrchlabí a Špindlerův Mlýn. Nynější nevyhovující lanové zábrany byly nahrazeny dosud chybějícími bezpečnostními svodidly. Souběžně s rekonstrukcí opěrné regulační zdi byla rekonstruována dotčená část vozovky silnice II/295. Rekonstrukce vozovky souvisela s novou konstrukcí vozovky podél regulační zdi.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00015
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 3. září 2007 až 7. září 2008
Místo realizace Vrchlabí
Celkové způsobilé výdaje 22 357 484,80 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 680 673,44 Kč
Z toho dotace EU 19 003 862,08 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět