Silnice II/324 Dolní Přím

-
 

Dolní Přím 1 V obci Dolní Přím došlo k rekonstrukci komunikace II. třídy. Rekonstruován byl průtah  v celkové délce 0,96 km. Stavební úpravy spočívaly ve směrové a výškové úpravě. V celém úseku byla vytvořena nová konstrukce vozovky.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00016
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 28. duben 2008 až 28. únor 2009
Místo realizace Dolní Přím
Celkové způsobilé výdaje 53 366 732,72 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 49 364 227,71 Kč
Z toho dotace EU 45 361 722,76 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět