Silnice III/2921 Pelechov - Záhoří, silnice III/2922 Semily - Záhoří, vč. 2 mostů

-
 

Původní stav Silnice v délce 6,27 kilometry má nový povrch a s ním i dva mosty. Rekonstrukcí prošly silnice třetí třídy, se Záhořím se novou cestou propojily Pelechov (III/2921) a Semily (III/2922). Součástí stavby byla i humanizace autobusového zálivu v obci Smrčí a rekonstrukce mostů s evidenčním číslem 2922-3 a 2922-2. Komunikace tak odpovídá zvýšeným nárokům na dopravní zatížení a bezpečnost.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01071
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 19
Doba realizace 1. srpen 2010 až 1. únor 2013
Místo realizace Pelechov, Záhoří
Celkové způsobilé výdaje 40 862 696,23 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 37 797 994,01 Kč
Z toho dotace EU 34 733 291,79 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Doplňující informace:

Obec Záhoří

 

Zpět