Simulace provozu školní produkční tiskárny pro zvýšení uplatnitelnosti IT oborů na trhu práce

-
 

Škola pořídila digitální produkční tiskový stroj a dokončovací vybavení. Propojila tak teoretickou výuku o předtiskové přípravě grafických návrhů s výukou praktickou. Studenti si sami zkouší tisk grafických návrhů a jejich finální dokončení pro konkrétní produkt - leták, katalog, vizitku adt. včetně praktických ukázek špatné přípravy podkladů a koordinace tiskových zakázek. Vybavení simuluje klasický tiskařský provoz v tiskárnách. Studenti tak budou dobře připraveni na praxi.  

Příjemce Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01107
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. únor 2011 až 31. červenec 2011
Místo realizace Dobruška
Celkové způsobilé výdaje 5 099 814,80 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 334 842,58 Kč
Z toho dotace EU 4 334 842,58 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět