Simulátor pro výuku harvestorových technologií

-
 

Nejprve to začalo vybudováním Centra odborného vzdělávání v lesnictví. Teď mají studenti České lesnické akademie v Trutnově další možnosti, jak získat ty nejmodernější znalosti a zkušenosti. Díky dotaci z ROP Severovýchod škola pořídila simulátory harvestorových technologií. Ty jsou moderními vzdělávacími prostředky pro výuku a školení práce s těžebně dopravními stroji. Simulátory se skládají ze skutečných řídicích systémů harvestorů a vyvážecích traktorů. Počítačové rozhraní a interaktivní simulace v reálném čase věrně postihuje přesnost pohybů. Trojrozměrná grafická databáze zahrnuje také prezentaci harvestoru, terénní nerovnosti vytvořené ze skutečných topografických dat lesních porostů, i počítačově vytvořené stromy s různými efekty. Díky dotaci byly pořízeny tři typy simulátorů harvestorů a vyvážecích traktorů nejvíce používaných v lesním hospodářství v rámci ČR a EU.  

Příjemce Česká lesnická akademie Trutnov -střední škola a vyšší odborná škola
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01276
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 1. leden 2014 až 31. červenec 2014
Místo realizace Trutnov
Celkové způsobilé výdaje 3 040 093,50 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 432 074,80 Kč
Z toho dotace EU 2 432 074,80 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět