Skautské centrum Vinice v Pardubicích

-
 

Sté výročí od založení českého skautingu oslavili 24. dubna 2012 i pardubičtí skauti. Přesně v den výročí založení Junáka otevřeli nové skautské centrum Vinice dotované více než 35 miliony korun z Regionálního operačního programu Severovýchod. „V budově je čtrnáct kluboven pro běžnou oddílovou činnost a další volnočasové aktivity, jako je například rukodělná dílna s pecí na vypalování keramiky, kuchyňka na přípravu drobného občerstvení a vydávání jídel pro účastníky kurzů. Je tu i společenský sál, prostorné sklady a venkovní sportoviště,” vysvětlil Petr Fiala ze skautského střediska Polaris.  

Příjemce Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "POLARIS" Pardubice
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/11.00733
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 11
Doba realizace 1. únor 2010 až 15. leden 2013
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 38 361 760,06 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 35 484 627,98 Kč
Z toho dotace EU 32 607 495,98 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět