Skautský dům střediska K. Šimka Hradec Králové

-
 

Sto dětí a třicet dospělých z královéhradeckého Junáka - svazu skautů a skautek ČR, střediska K. Šimka, se schází ve zrekonstruované budově v Sokolovské ulici. Od šedesátých let minulého století se do budovy neinvestovalo, takže po zahájení prací zůstaly jen obvodové zdi. Stavba trvala sedm měsíců. Skauti nyní využívají pět oddílových kluboven a společenskou místnost, kde se schází oldskauti a probíhá Klub deskových her pro veřejnost. Všechny prostory jsou denně od 16 hodin využívané. Objekt slouží v dopoledních hodinách také místnímu úřadu práce pro rekvalifikační kurzy. V létě skauti otevřeli pro děti z prvního stupně základní školy skautský prázdninový klub.  

Příjemce Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko K. Šimka Hradec Králové
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/11.00770
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 11
Doba realizace 1. duben 2010 až 29. říjen 2010
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 8 805 030,73 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 144 653,35 Kč
Z toho dotace EU 7 484 276,05 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět