Skladové,obchodní a volnočasové centrum WALZLOVKA - Meziměstí

-
 

WALZLOVKA - Meziměstí Bývala to vyhlášená a úspěšná tkalcovská továrna. Od 40. let minulého století však začal opuštěný areál chátrat, až se změnil v rozpadající budovu, která hyzdila centrum města a navíc lákala k lotrovinám nejednoho teenagera. Díky více než 57milionové dotaci z ROP Severovýchod se z areálu stal znovu skvost, jímž se může Meziměstí chlubit. Jen dělníky a mistry výroby tady vystřídali jiní návštěvníci. Ze slavné továrny Walzel se stala Walzlovka – fabrika na zážitky. Nově tady vznikly skladové a obchodní plochy, především však prostory pro sportovní a společenské vyžití. Komplex dnes nabízí solnou jeskyni, tři druhy střelnice, lezeckou stěnu, boulderingovou stěnu, fitness, cvičební sál, bowling bar s kulečníkem, fotbálkem a šipkami, víceúčelový sál, laserovou střelnici anebo restauraci i vinotéku. Upraveno bylo také okolí továrny, kde vznikl také dětský koutek. „Jde o příklad podnikatelského projektu, který ze zchátralého objektu učinil místo společenského setkávání s jedinečnou atmosférou,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc, při slavnostním otevření.  

Příjemce ČEKO IMPORT a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00749
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Kolo výzvy 12
Doba realizace 1. prosinec 2011 až 30. listopad 2013
Místo realizace Meziměstí
Celkové způsobilé výdaje 96 314 006,26 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 57 788 403,75 Kč
Z toho dotace EU 49 120 143,18 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Z faktorie s plátnem, založené roku 1826, se v průběhu následujícího desetiletí v Meziměstí vyvinula firma Josef Walzel a synové. Dlouhá léta ve Stárkově spolupořádal týdenní trhy s plátnem, které potom bělil. Zboží nalézalo odbyt v Rakousko – Uherské monarchii, na celém Balkáně a v Orientu.

Zpět