Školní audio-vizuální centrum pro rozvoj komunikačních dovedností žáků v Sezemicích

-
 

Interaktivní tabule Modernizací vybavení na základní škole se významně zlepšily podmínky pro rozvoj komunikačních dovedností žáků s využitím ICT v novém předmětu Komunikační dovednosti. Byla vybudována nová multimediální učebna vybavená moderní výpočetní a audio-vizuální (AV) technikou, pořízen byl také nový server pro ukládání, sdílení a archivaci pořízených AV záznamů výuky žáků. Dále byly instalovány interaktivní tabule s příslušenstvím, které je součástí technického a materiálního zabezpečení pro zavedení nového vyučovacího předmětu, a byly zakoupeny přístroje AV techniky pro záznamy řečnických výstupů žáků.  

Příjemce Základní škola Sezemice, okres Pardubice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00718
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 29. červen 2009 až 30. září 2009
Místo realizace Sezemice
Celkové způsobilé výdaje 1 682 850,32 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 556 636,54 Kč
Z toho dotace EU 1 430 422,77 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět