Smuteční síň v Červené Vodě

-
 

Nová smuteční síň Nová smuteční síň v Červené Vodě nahradila nevyhovující provizorní prostory v domově důchodců.  Součástí síně jsou také provozní prostory pro přípravu smutečního obřadu a kancelář pohřební služby.  

Příjemce OBEC ČERVENÁ VODA
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00195
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 10. listopad 2008 až 30. listopad 2009
Místo realizace Červená Voda
Celkové způsobilé výdaje 5 066 886,82 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 686 869,90 Kč
Z toho dotace EU 4 306 853,42 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět