Sokolovna Vesec - rekonstrukce

-
 

V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci stávajícího objektu sokolovny a přilehlého hřiště. Sportovní hřiště sloužilo jako rekreační plocha, zahrada a terasa objektu sokolovny, která byla využívána pro tělovýchovné a sportovní aktivity Tělovýchovné jednoty Slovanu Vesec. Stavební úpravy sokolovny a výstavba venkovního hřiště rozšířily stávající aktivity tělovýchovné jednoty a zároveň zkvalitnily současný stav sokolovny na úroveň odpovídající běžným standardům a potřebám.  

Příjemce TJ Slovan Vesec
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01253
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. říjen 2013 až 31. červenec 2014
Místo realizace Liberec - Vesec
Celkové způsobilé výdaje 9 975 066,57 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 478 806,58 Kč
Z toho dotace EU 8 478 806,58 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět