SOŠ automobilní a SOU automobilní Ústí nad Orlicí - Odborné vzdělávací centrum

-
 

SOŠ automobilní Ústí nad Orlicí Kromě rekonstrukce a modernizace haly č. 3 v areálu dílen Hylváty bylo pořízeno také nové materiálně-technické vybavení, které bylo nezbytné pro zavedení moderních metod výuky na úseku praktických činností. Žáci, kteří si díky novému modernímu vybavení dílen osvojí požadované kompetence a dovednosti ještě před ukončením studia, získají po absolvování školy mnohem lépe uplatnění na trhu práce a usnadní se jim vstup do prvního zaměstnání .  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/05.00386
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 05
Doba realizace 5. leden 2009 až 30. listopad 2009
Místo realizace Ústí nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 13 288 163,95 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 291 551,65 Kč
Z toho dotace EU 11 294 939,35 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět