SOŠ automobilní a SOU automobilní Ústí nad Orlicí - Odborné vzdělávací centrum

-
 

SOŠ automobilní a SOU automobilní Ústí nad Orlicí Projekt odborného vzdělávacího centra se zaměřil na modernizaci vybraných částí SOŠ automobilní a SOU automobilního v Ústí nad Orlicí, a to jak v oblasti teoretické tak i praktické výuky. Investice do modernizace stávajících prostor a investice do pořízení základního vnitřního vybavení a nových technologií podpořila zavedení nového školního vzdělávacího programu a certifikovaného výstupu na konci každého školního roku. Díky tomu žáci mohou využívat moderní technologie ve zmodernizovaných prostorách školy.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00502
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 4. únor 2010 až 31. srpen 2010
Místo realizace Ústí nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 19 082 882,91 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 17 651 665,96 Kč
Z toho dotace EU 16 220 449,79 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět