Soubor strojů na opracování brýlových čoček

-
 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění praktické výuky oboru oční optiky na Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole (OHS) v Turnově. Během realizace byl pořízen soubor nejmodernějších strojů na opracování brýlových čoček. Pro turnovskou školu byl zakoupen soubor strojů na opracování brýlových čoček. Tyto stroje představují nejmodernější trendy v oboru oční optika a využívají je studenti druhých a třetích ročníků oboru Jemný mechanik (Optik). Jedná se o kompaktní CNC stroj, který dokáže brousit jakýkoliv materiál používaný v oční optice (sklo, plast, polykarbonát, trivex). Také leští obvody brýlových čoček včetně úhlových fazet. Studenti oboru Jemný mechanik (Optik) si nově můžou prakticky vyzkoušet vše, co budou potřebovat v budoucím zaměstnání.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01103
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. červenec 2011 až 30. září 2011
Místo realizace Turnov
Celkové způsobilé výdaje 1 233 406,60 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 048 395,05 Kč
Z toho dotace EU 1 048 395,05 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZajímavosti projektu

.

Kontakt na školu: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov; www.ohsturnov.cz, info@ohsturnov_cz; Ing. Milena Lednejová, ředitelka školy

.

Zpět