Společenské a kulturní centrum v Chornicích

-
 

Díky získané finanční podpoře byl v rámci společenského centra vytvořen víceúčelový sál pro konání různých kulturních, společenských a sportovních akcí. V objektu je nyní také klubovna pro místní aktivní spolky a zájmovou činnost obyvatel.  

Příjemce Obec Chornice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00619
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. září 2009 až 28. únor 2011
Místo realizace Chornice
Celkové způsobilé výdaje 14 609 104,37 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 13 513 421,53 Kč
Z toho dotace EU 12 417 738,70 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět