Společný marketing cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory

-
 

Utrecht 2012 Díky projektu s téměř šesti milionovou dotací z ROP se zlepšila propagace Jizerských hor. Během přípravné fáze se nastavila spolupráce mezi TIC, destinančním managerem a dalšími. Určily se klíčové aktivity pro společný marketing a podala zpracovaná žádost. Během realizace se sjednotila vizualizace propagačních materiálů, koordinovala se spolupráce TIC, připravily se společné turistické produkty.  

Příjemce Jizerské hory - Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00856
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. září 2010 až 30. prosinec 2013
Místo realizace Janov nad Nisou
Celkové způsobilé výdaje 6 754 868,73 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 248 253,57 Kč
Z toho dotace EU 5 741 638,42 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Napsali o nás:

Jablonecké kulturní a informační centrum: Společný marketing cestovního ruchu v Jizerských horách

Tiskoviny:

Jizerské noviny léto 2012

kalendář akcí na léto 2012

Jizerské noviny zima 2011

kalendář akcí na zimu 2011

Jizerské noviny zima 2011 (německá mutace)

Jizerské noviny léto 2011

kalendář akcí na léto 2011

Jizerské noviny léto 2011 (polská mutace)

Zpět