Spolkové centrum Čapí hnízdo v Opatovci

-
 

V nově realizované nástavbě základní školy, která již má i samostatný přístup po schodišti, vznikly dvě vybavené klubovny sloužící zejména pro činnost mateřského centra, pro setkávání místního svazu žen, školní družiny, zájmových kroužků při ZŠ, ale také zahrádkářů, včelařů a myslivců. Na přilehlém pozemku se nyní rozkládá volně přístupný areál zahrnující sportovní hřiště, dětské herní prvky a posezení.  

Příjemce Obec Opatovec
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00664
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. červen 2009 až 28. únor 2011
Místo realizace Opatovec
Celkové způsobilé výdaje 7 909 897,34 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 316 655,03 Kč
Z toho dotace EU 6 723 412,73 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět