Spolkový a volnočasový areál v Jaroměřicích

-
 

Volnočasový areál v nové podobě Problém s nedostatečným zázemím pro volnočasovou a spolkovou činnost obyvatel byl impulsem pro realizaci projektu s cílem vybudovat kapacitně vyhovující klubovnu s veškerým zázemím. Současně se provedly také parkové úpravy venkovního areálu, který byl vybaven odpočinkovým mobiliářem a herními prvky pro děti i dospělé.  

Příjemce Obec Jaroměřice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00620
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. září 2009 až 31. leden 2011
Místo realizace Jaroměřice
Celkové způsobilé výdaje 6 562 324,44 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 070 150,09 Kč
Z toho dotace EU 5 577 975,76 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět