Spolupráce SOU s firmami při zavádění nejmodernějších technologií

-
 

Díky evropským dotacím z ROP Severovýchod se mohou žáci SOU nábytkářského a Střední odborné školy v Liberci – KateřInkách naučit obsluhovat a programovat jedno z nejmodernějších CNC (počítačem řízených) dřevoobráběcích center německé firmy Homag. Výuka obsluhy a programování probíhá zejména v oborech Truhlář pro umělecké truhlářství a řezbářství (3-letý) a Truhlář pro umělecké truhlářství a řezbářství (3-letý). Na investici téměř 5,5 mil. Kč se škola podílela částkou 1,5 mil. Kč.  

Příjemce Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01106
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. duben 2011 až 31. červenec 2011
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 4 443 695,20 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 699 376,25 Kč
Z toho dotace EU 3 399 426,82 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zajímavosti projektu

Zde si můžete stáhnout leták o CNC stroji /pdf formát/.
SOU nábytkářské a SOŠ Liberec V MÉDIÍCH:
Inzerát v Libereckém deníku

Naše Jablonecko, 20.9.2011: Škola si pořídila lepší stroj, než má většina firem /pdf formát/ (web zde)

Liberecký deník, 18.2.2011: SOU nábytkářské v Kateřinkách bude nejmodernější školou v republice

TV RTM, 7.9.2011: Nejmodernější CNC obráběcí centrum na SOU nábytkářské v Liberci - Kateřinkách /pdf formát/ (web zde)

Liberecký deník, 23.9.2011: Truhláři z Kateřinek opět drtí konkurenci

Zpět