Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera

-
 

Máchova stezka Na Máchově jezeře působí celá řada subjektů, jež se zaměřují na zajištění služeb v oblasti cestovního ruchu. Projekt sledoval vytvoření partnerství a spolupráce všech těchto zainteresovaných osob a institucí pro zvýšení úrovně turistických, informačních a propagačních služeb i pro zlepšení prostředí kolem Jezera. Zřídilo se poradenské a konzultační středisko, jež koordinuje činnosti cestovního ruchu v regionu a propaguje Máchův kraj.  

Příjemce Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00219
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. říjen 2008 až 30. listopad 2011
Místo realizace Doksy
Celkové způsobilé výdaje 2 604 906,01 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 344 415,30 Kč
Z toho dotace EU 2 154 328,80 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět