Sportovně relaxační centrum Lihovar Třemošnice

-
 

Chátrající a nevyužívaný brownfield - areál bývalého Družstevního lihovaru - byl rekonstruován pro rozvoj podnikatelských aktivit žadatele a dalšího podnikání ve městě. V areálu vzniklo Sportovně relaxační centrum, které poskytuje služby veřejnosti v oblasti sportu, wellnes, rehabilitací, fitcentra a kvalitního stravování. Jako doplňková aktivita slouží poskytování ubytování zejména pro sportovce, kteří do města přijíždějí na soustředění nebo za soutěžemi. Projekt vytvořil minimálně 10 nových pracovních úvazků.  

Příjemce SRC Lihovar s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00730
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Kolo výzvy 12
Doba realizace 1. září 2010 až 2. listopad 2013
Místo realizace Třemošnice
Celkové způsobilé výdaje 47 094 456,46 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 28 256 673,72 Kč
Z toho dotace EU 24 018 172,66 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět